Ek Hizmetler

  • Gönderilerin depolanması
  • Paketleme, poşetleme
  • Gönderileri insertleme, eşleme
  • Kargo, posta raporlarının takibi
  • Adres girişi ve adres güncelleme
  • Adres saklama
  • Etiketleme ve etiket basma